O nas

  

Obecnie realizujemy Projekt NR  POIR.04.01.02-00-0004/16:

logo

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”,  Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności

Kwota dofinansowania: 1 088 427,60 zł

Akronim projektu: BIOSMAR

 Cel projektu:

Opracowanie proekologicznych środków smarowych, na potrzeby przemysłu spożywczego zgodnie z unormowaniami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne, przy zachowaniu neutralności wobec środowiska naturalnego.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Lider konsorcjum:

 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu;

 oraz Członkowie konsorcjum:

 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „MIND”, Sp. z.o.o.
 • PIEKARNIA s.c. St. M. K. Piątkowscy

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo działa na rynku usług technologiczno-eksploatacyjnych w zakresie gospodarki smarowej od 1987 r. , jako firma prywatna, a po przekształceniach w 1993 roku jako Spółka z o.o.

    W zakres działalności podstawowej firmy wchodzą:

 • centralne układy smarowania tj. projektowanie, wykonawstwo, nadzór eksploatacyjny
 • środki smarne aktywne
 • smary montażowe
 • produkcja :
 1. wyrobów gumowych formowanych
 2. kalamitek, smarownic kapturowych (Stauffera), końcówek smarowniczych
 3. szybkozłączy aluminiowych i mosiężnych

 

   Zakres działalności podstawowej opiera się na współpracy techniczno-technologicznej z firmami amerykańskimi i kanadyjskimi. Od roku 1995 jesteśmy jedynym przedstawicielem na Europę firmy technologicznej "METALON" zajmującej się zagadnieniami inhibitorów aktywnych tworzących na drodze chemicznej powierzchniowe warstwy smarne w materiale konstrukcyjnym, odporne na wyciskanie, temperaturę, wodę, duże obciążenia, samoistnie się regenerujące, zabezpieczające powierzchnie przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych, kilkakrotnie redukujące współczynnik tarcia (3 do 7 razy).

   Stosowanie tych środków w procesach eksploatacyjnych znacznie poprawia warunki pracy par ciernych, efektywność i niezawodność pracy maszyn i urządzeń przemysłowych.

    Odbiorcami naszych technologii są :

 • kopalnie węgla kamiennego i brunatnego oraz soli i miedzi
 • energetyka zawodowa (elektrownie węglowe, wodne i na mazut)
 • hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych
 • przemysł drzewny papierniczy i chemiczny
 • przemysł elektromaszynowy (w tym zakłady zbrojeniowe, artykułów gospodarstwa domowego i inne)
 • przemysł spożywczy (zakłady piekarski, cukrownie i inne)


   Możliwości zastosowań naszych technologii i procedur obejmują ponad 120 podzespołów mechanicznych współpracujących ze sobą w różnych konfiguracjach tworzących maszyny i urządzenia przemysłowe, kontrolne, laboratoryjne itd.

   Nowe technologie smarowania polegają na zmianie procedur przygotowania powierzchni par ciernych oraz wprowadzeniu na powierzchnię elementów związków chemicznych organicznych i nieorganicznych dających pożądane funkcje użytkowe.

   Stosowanie "Metalonu" w różnych konfiguracjach (może być dostarczany przez smar stały, półpłynny, olej, wodę, powietrze) powoduje :

 • eliminację pracy "na sucho",
 • obniżenie temperatury pracy,
 • kilkakrotne zmniejszenie zużycia współpracujących par ciernych,
 • bezobsługową pracę urządzeń w zakresie smarowania w okresach międzyremontowych,
 • znaczne zmniejszenie zużycia środków smarnych (co jest bardzo istotne ze względu na ochronę środowiska),
 • powstanie trwałej, chemicznej i niewysychającej warstwy smarnej związanej z materiałem konstrukcyjnym,
 • redukcja tarcia (3 do 7 razy),
 • zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne,
 • opóźnienie procesu utleniania nośników środków smarnych (kwasowości, wytrącania się szlamów, laków i tworzenia się nagarów).

 

 

 

 

Wykonanie www.domena.pl