Obecnie realizujemy Projekt NR  POIR.04.01.02-00-0004/16:

logo

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, priorytet IV „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”,  Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"

Rozwój technologii nowej generacji wysokojakościowych środków smarowych, dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności

Kwota dofinansowania: 1 088 427,60 zł

Akronim projektu: BIOSMAR

 Cel projektu:

Opracowanie proekologicznych środków smarowych, na potrzeby przemysłu spożywczego zgodnie z unormowaniami prawnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej, spełniających wysokie wymagania eksploatacyjne, przy zachowaniu neutralności wobec środowiska naturalnego.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą:

Lider konsorcjum:

  • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu;

 oraz Członkowie konsorcjum:

  • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „MIND”, Sp. z.o.o.
  • PIEKARNIA s.c. St. M. K. Piątkowscy

O nas

Przedsiębiorstwo działa na rynku usług technologiczno-eksploatacyjnych w zakresie gospodarki smarowej od 1987 r. , jako firma prywatna, a po przekształceniach w 1993 roku jako Spółka z o.o.

Dnia 21.06.2018 podczas Gali VI edycji konkursu "Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018", firma otrzymała wyróżnienie, zdjęcia w Galerii.

PRODUKCJA ŚRODKÓW SMARNYCH

Producent środków smarnych aktywnych, opartych na kompleksowym sulfonianie wapnia, smary spożywcze, smary do trudnych zastosowań

WYROBY GUMOWE FORMOWANE

Wykonywanie na zlecenie klienta elementy gumowe o gabarytach nie przekraczających wymiarów 500x500x450 mm i twardości od 50 do 95 oSh.

ŚRODKI TECHNOLOGICZNE

Prepartay smarownicze, uszczelniące i czyszczące dla służb utrzymania ruchu.

REGENERACJA WAŁÓW

Gumowanie i szlifowanie wałów do średnicy 400 mm i długości do 2500 mm wraz z czopami

Mineralizacja odpadów komunalnych i przemysłowych

Innowacyjność tej technologii polega przede wszystkim na zastosowaniu techniki quasi-

pirolizy i  zgazowywania,  podczas której mineralizacja odpadów odbywa się w temperaturze

300-6000C, a  produktem unieszkodliwiania jest minerał nie stanowiący odpadu  niebezpie-

cznego oraz gazy organiczne CxHy i CO, które są poddawane pełnemu utlenianiu metodą kata-

lityczną  do CO2  i  H2O.  Kolejną innowacyjnością tej technologii jest możliwość unieszkodli-

wienia w jednej instalacji i w jednym procesie odpadów stałych, półpłynnych i płynnych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

>> centralne układy smarowania tj. projektowanie, wykonawstwo,

>> środki smarne aktywne

>> smary montażowe

>> wyrobów gumowych formowanych

>> kalamitek, smarownic kapturowych (Stauffera), końcówek smarowniczych

>> szybkozłączy aluminiowych i mosiężnych

 

 

Wykonanie www.domena.pl