1

2

O nas

Przedsiębiorstwo działa na rynku usług technologiczno-eksploatacyjnych w zakresie gospodarki smarowej od 1987 r. , jako firma prywatna, a po przekształceniach w 1993 roku jako Spółka z o.o.

logo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014-2020

NR PROJEKTU POIR.04.01.02-00-0004/16

PRODUKCJA ŚRODKÓW SMARNYCH

Producent środków smarnych aktywnych, opartych na kompleksowym sulfonianie wapnia, smary spożywcze, smary do trudnych zastosowań

WYROBY GUMOWE FORMOWANE

Wykonywanie na zlecenie klienta elementy gumowe o gabarytach nie przekraczających wymiarów 500x500x450 mm i twardości od 50 do 95 oSh.

ŚRODKI TECHNOLOGICZNE

Prepartay smarownicze, uszczelniące i czyszczące dla służb utrzymania ruchu.

REGENERACJA WAŁÓW

Gumowanie i szlifowanie wałów do średnicy 400 mm i długości do 2500 mm wraz z czopami

Mineralizacja odpadów komunalnych i przemysłowych

Innowacyjność tej technologii polega przede wszystkim na zastosowaniu techniki quasi-

pirolizy i  zgazowywania,  podczas której mineralizacja odpadów odbywa się w temperaturze

300-6000C, a  produktem unieszkodliwiania jest minerał nie stanowiący odpadu  niebezpie-

cznego oraz gazy organiczne CxHy i CO, które są poddawane pełnemu utlenianiu metodą kata-

lityczną  do CO2  i  H2O.  Kolejną innowacyjnością tej technologii jest możliwość unieszkodli-

wienia w jednej instalacji i w jednym procesie odpadów stałych, półpłynnych i płynnych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

>> centralne układy smarowania tj. projektowanie, wykonawstwo,

>> środki smarne aktywne

>> smary montażowe

>> wyrobów gumowych formowanych

>> kalamitek, smarownic kapturowych (Stauffera), końcówek smarowniczych

>> szybkozłączy aluminiowych i mosiężnych

 

 

Wykonanie www.domena.pl