Smary aktywne

Pełen katalog w pdf (link do pobrania)

 

MIND 0,1,2,3,4
(NLGI 1;1.5;2)    Produkty MIND 0,1,2,3,4 tworzą profesjonalną grupę smarów plastycznych przemysłowych, wyjątkową pod względem zastosowanej bazy – kompleksowego modyfikowanego sulfonianu wapnia oraz dodatku modyfikującego warstwę zewnętrzną metalu.
    Kompleksowy, modyfikowany sulfonian wapnia, posiada bardzo dobre własności smarne, odporność na wodę i kwasy, duże zapylenie oraz niskie (-50oC) i wysokie temperatury (+300oC) pracy i dużą trwałością użytkową.  Bardzo korzystne właściwości, kwalifikują go do stosowania w przemyśle: stalowym, papierniczym, wydobywczym. Wytrzymuje bardzo duże obciążenia.

    Grupa ta została dopuszczona również do stosowania w przemyśle spożywczym, ze względu na nietoksyczność. Dodatek modyfikujący warstwę zewnętrzną metalu, znacząco poprawia właściwości tribologiczne, zwiększając trwałość łożysk, panewek, przegubów, prowadnic itp., powodując równocześnie zabezpieczenie powierzchni metalu przed szkodliwym oddziaływaniem procesu technologicznego i otoczenia.

Kilkukrotne zmniejszenie współczynnika tarcia, powoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne urządzenia i temperatury pracy w węźle tribologicznym.

Lp.. Nazwa produktu Zastosowanie Opakowania
1 MIND 0 EP 1,5 -    łożyska wszystkich typów
-    przy wysokich temperaturach
-    mocno obciążone
-    przy wysokich obrotach do 15000 obr min-1
-    przy dużym zapyleniu, agresywności środowiska
-    temp pracy –40 do 300oC
 400 g, 1 kg, 5 kg,  20 kg, 55 kg
2 MIND 1  -    łożyska wszystkich typów
-    średnio obciążone
-    obroty do 6000 obr min-1
-    temp. pracy –60 do 180oC (240oC)
 400 g, 1 kg, 5 kg,  20 kg, 50 kg
3 MIND 2  -    łożyska pracujące pod średnim obciążeniem
-    przekładnie łańcuchowe, przeguby
-    pracujące ze zmiennym obciążeniem
-    temp. pracy –60 do 180oC (240oC)
 400 g, 1 kg, 5 kg,  20 kg, 50 kg
4 MIND 3  -    przy bardzo dużych obciążeniach, wibracjach
-    temp. pracy –20 do 200oC
 400 g, 1 kg, 5 kg,  20 kg, 50 kg
5 MIND 4  -    przy bardzo dużych zmiennych obciążeniach, wibracjach, udarach
-    łożyska wolnoobrotowe
-    temp. pracy –20 do 200oC
 400 g, 1 kg, 5 kg,  20 kg, 50 kg

 

Wykonanie www.domena.pl