MIND 109

Lp.

Nazwa produktu

Zastosowanie

Opakowania

1

MIND SWRL

 

-          urządzenia pracujące pod dużym obciążeniem, udary, wibracje

-          uszczelnienie w labiryntach

-          zakres temp. pracy –20 do 180oC

400g, 1 kg, 5 kg, 20 kg, 50 kg

2

MIND 109

 

-          przy bardzo niskich temperaturach       –70oC

-          przemysł wydobywczy i przetwórczy (gaz, ropa)

-          urządzenia transportowe

-          temp. pracy –70 do 160oC

1 kg, 5 kg, 20 kg, 55 kg

3

MIND 101 SW

-          smar wentylatorowy , do łożysk smarowanych olejem

-          powoduje zmniejszenie tarcia pracujących łożysk, przez co uzyskuje się wydłużenie żywotności oraz spadek temperatury pracy

-          wyeliminowanie dodatkowego chłodzenia

1 l, 5l, 20

4

MIND 101 SŁ

MIND 102 SŁ

MIND 103 SŁ

 

-          Płynny, półpłynny i stały do przekładni łańcuchowych z obiegiem wymuszonym i swobodnym

-          na terenie odkrytym i agresywnym środowisku

-          temp. pracy -30 do 160oC

1l, 5l, 20l

 

MIND UL 27

 

-          syntetyczny

-          urządzenia przenośnikowe w hutnictwie, przy piecach, prasy termiczne

-          temperatura pracy od –5 do 400oC

1 kg, 5 kg, 17 kg,

 

Wykonanie www.domena.pl